Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եսթեր
նախորդ հաջորդ

Եսթեր

Մեծ հավատքի տեր կին և Եսթերի գրքի հիմնական կերպարը:

Եսթերի գիրքը

Գիրք Հին Կտակարանում, որը պատմում է Եսթեր թագուհու մեծ քաջության մասին, երբ նա փրկեց իր ժողովրդին կործանումից:

Ա–Բ գլուխները պատմում են, թե ինչպես Եսթերը՝ հրեա մի կին՝ Մուրթքե անունով հրեա տղամարդու որդեգրած աղջիկը, իր գեղեցկության շնորհիվ ընտրվեց Պարսկաստանի թագուհի: Գ գլուխը բացատրում է, որ Համան անունով մի մարդ, որը թագավորի արքունիքի գլխավոր իշխանն էր, ատելությամբ լցվեց Մուրթքեի հանդեպ և մի հրամանագիր ընդունեց՝ մահվան ենթարկել բոլոր հրեաներին: Դ–Ժ գլուխները պատմում են, թե ինչպես Եսթերը, մեծապես վտանգի ենթարկելով իր անձը, թագավորին հայտնի դարձրեց իր ազգությունը և ձեռք բերեց հրամանագրի չեղյալ լինելը: