Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հերովդիա
նախորդ հաջորդ

Հերովդիա

Հերովդես Ագրիպպասի քույրը Նոր Կտակարանում: Նա ամուսնացած էր իր հորեղբոր՝ Հերովդես Փիլիպպոսի հետ, որից ունեցել էր Սաղովմեին: Նա և Սաղովմեն դավ նյութեցին՝ գլխատել Հովհաննես Մկրտիչին (Մատ. ԺԴ.3–11):