Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սեդրաք
նախորդ հաջորդ

Սեդրաք

Հին Կտակարանում՝ Սեդրաքը, Միսաքը և Աբեդնագովն Իսրայելացի այն երեք երիտասարդներն էին, որոնք, Դանիելի հետ միասին բերվեցին Բաբելոնի թագավոր Նաբուգոդոնոսորի պալատ: Սեդրաքի Եբրայական անունն Անանիա էր: Այդ չորս երիտասարդները, չցանկանալով ապականվել, մերժեցին թագավորական կերակուրը և խմիչքը (Դան. Ա): Սեդրաքը, Միսաքը և Աբեդնագովը թագավորի կողմից գցվեցին կրակի հնոցը և պահպանվեցին Աստծո Որդու կողմից (Դան. Գ):