Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աշխարհ


Աշխարհ

Երկիրը. մահկանացու մարդկանց փորձության վայր: Փոխաբերական իմաստով, այն մարդիկ, ովքեր չեն հնազանդվում Աստծո պատվիրաններին:

Մահկանացու գոյություն

Մարդիկ, ովքեր չեն հնազանդվում պատվիրաններին

Աշխարհի վերջը