Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ուրիմ ու Թումիմ
նախորդ հաջորդ

Ուրիմ ու Թումիմ

Գործիքներ, որոնք պատրաստվել են Աստծո կողմից՝ հայտնություն ստանալիս և լեզուներ թարգմանելիս մարդուն օգնելու համար: Եբրայերեն այդ բառերի նշանակությունն է «լույսեր և կատարելություններ»: Ուրիմն ու Թումիմը բաղկացած է երկու քարից, որոնք դրված են արծաթե աղեղների մեջ և երբեմն օգտագործվում են լանջապանակի հետ (ՎևՈՒ 17.1; ՋՍ–Պ 1.35, 42, 52): Իր սրբագործված և անմահ վիճակում, այս երկիրը կդառնա մեծ Ուրիմ ու Թումիմ (ՎևՈՒ 130.6–9):