Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վերստին ծնված, Աստծուց ծնված
նախորդ հաջորդ

Վերստին ծնված, Աստծուց ծնված

Տիրոջ Հոգու ներգործությամբ մարդու սրտում կատարված այնպիսի զորեղ փոփոխություն, որի հետևանքով նա այլևս չի ցանկանում չարիք գործել, այլ ավելի շուտ ցանկանում է փնտրել Աստծո բաները: