Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վեհացում
նախորդ հաջորդ

Վեհացում

Երջանկության և փառքի ամենաբարձր վիճակը սելեստիալ արքայության մեջ.