Սուրբ գրություններ
Վարդապետություն և Ուխտեր 116


Բաժին 116

Հայտնություն՝ տրված Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեին, Ուայթս Ֆերրիի մոտ, Սփրինգ Հիլ կոչված վայրում, Դեյվիես գավառ, Միսսուրի, 1838թ. մայիսի 19-ին, (History of the Church, 3.35):

1 Սփրինգ Հիլը Տիրոջ կողմից անվանվել է աԱդամ-օնդի-Ահման, որովհետև, ասել է նա, դա այն վայրն է, որտեղ բԱդամը պիտի գա՝ այցելելու իր ժողովրդին, կամ գՀինավուրցը պիտի նստի, ինչպես ասվել է Դանիել մարգարեի կողմից: