Timailhan sa mga Panahon, Mga
    Footnotes
    Theme

    Timailhan sa mga Panahon, Mga

    Mga hitabo o kasinatian nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katawhan sa pagpakita nga ang usa ka mahinungdanon nga butang diha sa iyang buluhaton mahinabo o sa dili madugay mahinabo. Sa ulahing mga adlaw, daghan nga mga timailhan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas ang gitagna. Kini nga mga ilhanan motugot sa matinud-anon nga mga katawhan sa pag-ila sa laraw sa Dios, nga mapasidan-an ug makapangandam.