Buhi nga Tubig
    Footnotes
    Theme

    Buhi nga Tubig

    Usa ka simbolo sa Ginoong Jesukristo ug sa iyang mga pagtulun-an. Ingon nga ang tubig gikinahanglan sa pagtabang sa lawasnon nga kinabuhi, ang Manluluwas ug ang iyang mga pagtulun-an (buhi nga tubig) mga gikinahanglan alang sa kinabuhi nga dayon.

    True