Kakugi
    Footnotes
    Theme

    Kakugi

    Makanunayon, maisug nga paningkamot, ilabi na diha sa pag-alagad sa Ginoo ug sa pagsunod sa iyang pulong.

    True