Propeta nga Babaye
    Footnotes
    Theme

    Propeta nga Babaye

    Usa ka babaye kinsa nakadawat sa pagpamatuod ni Jesus ug nagpahimulos sa espiritu sa pagpadayag. Ang babaye nga propeta wala maghupot sa pagkapari o sa mga yawe. Bisan og diyutay lamang nga mga babaye sa mga kasulatan nga gitawag og mga babaye nga propeta, daghan ang nanagna, ingon nila ni Rebekah, Hannah, Elisabet, ug Maria.