Obed
    Footnotes
    Theme

    Obed

    Diha sa Daang Tugon, ang anak nga lalaki ni Booz ug ni Ruth ug ang amahan ni Jese, kinsa nahimo nga amahan ni Hari David (Ruth 4:13–17, 21–22).

    True