Bugkos, Pagbugkos
    Footnotes
    Theme

    Bugkos, Pagbugkos

    Ang paghimo nga madawat didto sa langit sa mga ordinansa nga gipahigayon pinaagi sa pagtugot sa pagkapari dinhi sa ibabaw sa yuta. Mga ordinansa gibugkos kon sila makadawat sa pag-uyon sa Espiritu Santo sa Saad, diin mao ang Espiritu Santo.

    True