Kalasag
    Footnotes
    Theme

    Kalasag

    Usa ka tabon nga gisul-ob aron sa pagpanalipod sa lawas gikan sa mga bunal ug mga duslak sa mga hinagiban. Ang pulong usab gigamit sa pagpasabut nga espirituhanon nga mga hiyas nga manalipod sa usa ka tawo gikan sa pagtintal o sa dautan.

    True