Katungdanan
    Footnotes
    Theme

    Katungdanan

    Diha sa mga kasulatan, usa ka tahas, buluhaton, o kapangakohan, nga sa kasagaran gihatag sa Ginoo o sa iyang mga sulugoon.