Benjamin, Anak nga Lalaki ni Jacob
  Footnotes
  Theme

  Benjamin, Anak nga Lalaki ni Jacob

  Diha sa Daang Tugon, ang ikaduha nga anak nga lalaki ni Jacob ug Raquel (Gen. 35:16–20).

  Ang tribo ni Benjamin

  Si Jacob mipanalangin ni Benjamin (Gen. 49:27). Ang mga kaliwat ni Benjamin mga manggugubat nga kaliwat. Duha ka mga inila nga mga Benjamite mao si Saul, ang unang Israelite nga hari (1 Sam. 9:1–2), ug Pablo, ang Bag-ong Tugon nga Apostol (Roma 11:1).