Josaphat
    Footnotes
    Theme

    Josaphat

    Diha sa Daang Tugon, usa ka matinud-anon nga hari sa Juda (1 Hari 15:24; 22).

    True