Ripa, Mga
    Footnotes
    Theme

    Ripa, Mga

    Usa ka paagi sa pagpili o pagsalikway sa daghan nga mahimong kapilian sa usa ka pagpili, sa kasagaran gibuhat pinaagi sa pagpili og usa ka piraso nga papel o piraso sa kahoy gikan sa daghan. Kini gitawag og ripa.

    True