Sepora
    Footnotes
    Theme

    Sepora

    Diha sa Daang Tugon, ang asawa ni Moises ug ang anak nga lalaki ni Jetro (Ex. 2:21; 18:2).