Pagpiyal
    Footnotes
    Theme

    Pagpiyal

    Pagbaton og kasiguroan, pagtuo, pagsalig, o hugot nga pagtuo diha sa uban nga butang, ilabi na sa Dios ug ni Jesukristo.

    True