Kalisdanan
    Footnotes
    Theme

    Kalisdanan

    Pinaagi sa kalisdanan—mga pagsulay, mga kasamok, ug mga kalisud—ang tawo makabaton og daghan nga mga kasinatian nga modangat ngadto sa espirituhanon nga pagtubo ug walay katapusan nga pag-uswag pinaagi sa pagdangop ngadto sa Ginoo.