Corianton
    Footnotes
    Theme

    Corianton

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka anak nga lalaki ni Alma, ang anak nga lalaki ni Alma.

    True