Goliath
    Footnotes
    Theme

    Goliath

    Diha sa Daang Tugon, usa ka Filistehanon nga higante kinsa mihagit sa mga kasundalohan sa Israelite. Si David midawat sa iyang hagit ug mipatay kaniya uban sa panabang sa Ginoo (1 Sam. 17).