Celestial nga Himaya
    Footnotes
    Theme

    Celestial nga Himaya

    Ang kinatas-an sa tulo ka mga ang-ang sa himaya nga ang usa ka tawo makaangkon human niini nga kinabuhi. Dinhi ang matarung mopuyo diha sa atubangan sa Dios nga Amahan ug sa iyang anak nga si Jesukristo.