Mga Tabang sa Pagtuon
Bandila
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Bandila

Diha sa mga kasulatan, usa ka bandila o sumbanan diin ang mga katawhan magpundok sa usa ka hiniusa nga tuyo o ilhanan. Diha sa karaan nga mga panahon ang usa ka bandila nagpaila nga usa ka hinugpong nga katiguman alang sa mga sundalo diha sa panag-away. Ang Basahon ni Mormon ug ang Simbahan ni Jesukristo mao ang makahuluganon nga mga bandila sa tanan nga mga kanasuran sa yuta.