Pulong sa Dios
    Footnotes
    Theme

    Pulong sa Dios

    Mga panudlo, mga sugo, o usa ka mensahe gikan sa Dios. Ang mga anak sa Dios mahimo nga makadawat sa iyang pulong sa laktud pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu o gikan sa iyang mga pinili nga mga sulugoon (D&P 1:38).