Gisaad nga Yuta
    Footnotes
    Theme

    Gisaad nga Yuta

    Mga yuta nga gisaad sa atong Ginoo nga usa ka panulundon ngadto sa iyang matinud-anon nga mga sumusunod, ug sa kadaghanan usab ngadto sa ilang mga kaliwatan. Adunay daghan nga gisaad nga mga yuta. Sa kanunay diha sa Basahon ni Mormon, ang gisaad nga yuta nga gihisgutan mao ang mga America.

    True