Paghukom, Ang Katapusan nga
    Footnotes
    Theme

    Paghukom, Ang Katapusan nga

    Ang katapusan nga hukom nga mahinabo human sa pagkabanhaw. Ang Dios, pinaagi ni Jesukristo, mohukom sa matag tawo aron sa pagpiho sa mahangturon nga himaya nga iyang madawat. Kini nga hukom ipasikad sa pagkamasulundon sa matag tawo sa mga sugo sa Dios, lakip sa iyang pagdawat sa matinubsanon nga sakripisyo ni Jesukristo.

    True