Katungdanan, Opisyal
    Footnotes
    Theme

    Katungdanan, Opisyal

    Katungod sa pagtugot o kapangakohan diha sa usa ka kapunongan, kasagaran nga gigamit sa mga kasulatan nga nagpasabut nga usa ka lunâ sa pagkapari nga pagtugot; mahimo usab nga magpasabut nga mga buluhaton nga gihatag ngadto sa katungdanan o sa tawo kinsa naghupot sa katungdanan.

    True