Pagbuno
    Footnotes
    Theme

    Pagbuno

    Ang pagpatay sa usa ka tawo nga dili subay sa balaod ug tinuyo. Ang pagbuno usa ka sala nga gipanghimaraut sukad sa unang mga panahon (Gen. 4:1–12; Moises 5:18–41).