Pagkabihag
    Footnotes
    Theme

    Pagkabihag

    Ang pagkaanaa diha sa yutan-on o espirituhanon nga pagkaulipon.

    True