Natawo sa Dios, Natawo Pag-usab
    Footnotes
    Theme

    Natawo sa Dios, Natawo Pag-usab

    Ang pagbaton sa Espiritu sa Ginoo makahimo og usa ka dako nga kausaban diha sa kasingkasing sa usa ka tawo nga sa ingon siya wala nay tinguha sa pagbuhat og dautan, apan hinoon nagtinguha sa pagpangita sa mga butang sa Dios.