Panagbingkil
    Footnotes
    Theme

    Panagbingkil

    Panagbangi, panaglalis, ug mga panag-away. Panagbingkil, ilabi na tali sa mga sakop sa Simbahan sa Ginoo o tali sa mga sakop sa banay, dili makapahimuot sa Ginoo.