Balaan nga Tawag, Tawag, Tinawag sa Dios
    Footnotes
    Theme

    Balaan nga Tawag, Tawag, Tinawag sa Dios

    Ang pagkatinawag sa Dios mao ang pagdawat og usa ka pagtudlo o pagdapit gikan kaniya o sa iyang takus nga tinugutan nga mga pangulo sa Simbahan sa pag-alagad kaniya diha sa piho nga paagi.