Judas, Igsoon nga Lalaki ni Santiago
    Footnotes
    Theme

    Judas, Igsoon nga Lalaki ni Santiago

    Diha sa Bag-ong Tugon, usa sa nag-una nga Napulog Duha ka mga Apostoles ni Jesukristo (Luc. 6:13–16). Siya tingali usab ang nailhan nga si Lebeo Tadeo (Mat. 10:2–4).