Pag-ila, Gasa sa
    Footnotes
    Theme

    Pag-ila, Gasa sa

    Aron makasabut o masayud sa usa ka butang pinaagi sa gahum sa Espiritu. Ang gasa sa pag-ila mao ang usa sa mga gasa sa Espiritu. Kini naglakip sa pagsabut sa tinuod nga kinaiya sa mga katawhan ug ang tinubdan ug kahulugan sa mga espirituhanon nga mga pasundayag.