Gedeon (Daang Tugon)
    Footnotes
    Theme

    Gedeon (Daang Tugon)

    Usa ka pHangulo kinsa miluwas sa Israel gikan sa mga Midiamhon (Mag. 6:11–40; 7–8).