Kapuangod
    Footnotes
    Theme

    Kapuangod

    Diha sa mga kasulatan, ang kapuangod nagpasabut sa tinud-anay “sa pag- antus uban sa.” Kini usab nagpasabut sa pagpakita og pagbati sa kasubo, kalooy alang sa uban.