Sumbanan
    Footnotes
    Theme

    Sumbanan

    Ang panig-ingnan nga ang usa ka tawo mahimo nga mosunod aron makabaton sa tinuod nga mga sangputanan. Sa mga kasulatan ang sumbanan sa kasagaran nagpasabut og usa ka sanglitanan sa pagpuyo sa usa ka tino nga paagi o sa pagtukod og usa ka butang.

    True