Centurion
    Footnotes
    Theme

    Centurion

    Usa ka opisyal diha sa kasundalohan sa Romano nga nagmando og usa ka pundok sa 50 ngadto sa 100 ka mga tawo. Ingon niana nga pundok naglangkob sa ikakan-uman nga bahin sa kasundalohan sa Romano. (Tan-awa sa Mat. 8:5; Luc. 23:47; Buh. 10:1–8).

    True