Espiritu nga Nilalang
    Footnotes
    Theme

    Espiritu nga Nilalang

    Ang Ginoo milalang sa tanan nga mga butang sa espirituhanon nga paagi sa wala pa siya milalang kanila sa yutan-on nga paagi (Moises 3:5).

    True