Lunop sa Panahon ni Noe
    Footnotes
    Theme

    Lunop sa Panahon ni Noe

    Sa panahon ni Noe ang yuta gitabunan sa hingpit sa tubig. Mao kini ang bunyag sa yuta ug naglarawan og usa ka paglimpyo (1 Ped. 3:20–21).