Mopamatuod
    Footnotes
    Theme

    Mopamatuod

    Ang pagsaksi pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; ang pagbuhat og maligdong nga pamahayag sa kamatuoran nga pinasikad sa kaugalingon nga kasayuran o pagtuo.