Hukom, Paghukom
    Footnotes
    Theme

    Hukom, Paghukom

    Sa pagtimbang-timbang sa panglihok nga may kalabutan sa mga baruganan sa ebanghelyo; sa paghukom; sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan.