Samson
    Footnotes
    Theme

    Samson

    Diha sa Daang Tugon, ang ikanapulog duha sa mga “maghuhukom” sa Israel. Siya gibantug tungod sa iyang hilabihan nga ka kusgan, apan siya dili maalamon sa pagpili sa pipila ka mga kadungganan ug mga kalihokan (Mag. 13:24–16:31).

    True