Mata, Mga Mata
    Footnotes
    Theme

    Mata, Mga Mata

    Diha sa mga kasulatan, ang mata mao ang kanunay nga gigamit ingon nga usa ka simbolo sa kahanas sa usa ka tawo sa pagdawat sa kahayag sa Dios. Sa larawanon nga paagi, ang mata sa usa ka tawo nagpakita usab sa espirituhanon nga kahimtang ug usa ka pagsabut sa mga butang sa Dios.

    True