Pakiglambigit sa Managsama og Sekso
    Footnotes
    Theme

    Pakiglambigit sa Managsama og Sekso

    Ang pakig-uban nga panghilawas sa mga tawo nga managsama og sekso. Ang Dios nagdili sa kalihokan sa panghilawas niini nga matang.