Pagbalaan
    Footnotes
    Theme

    Pagbalaan

    Ang paagi nga mahimo nga gawasnon gikan sa sala, pagkaputli, pagkalimpyo, ug pagkabalaan pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo (Moises 6:59–60).