Kawang, Pagkakawang
    Footnotes
    Theme

    Kawang, Pagkakawang

    Bakak o tikas; garbo. Ang kawang ug pagkakawang mahimo usab nga magpasabut nga walay bili.